Kontakt


Driftsansvarlig

Den daglige drift af vandværket varetages af Tage Bagger A/S. Ved akutte situationer som f.eks. driftsstop, ledningsbrud og lignende kontaktes vagthavende hos Tage Bagger A/S i prioriteret rækkefølge:


Tage Bagger A/S (08:00 – 15:00) 4818 7083
Christian Bagger 2125 7083
Jesper Andersen 4124 7083
Michael L-P 4044 7083

Øvrige henvendelser

Øvrige henvendelser kan ske til vandværkets telefon eller mail:

Telefon 2444 4192
E-mail vand@uggelosevv.dk