Ejerskiftemeddelelser

Ved ejerskifte i Uggeløse Vandværks forsyningsområde vil vandværket udfærdige slutafregning vedrørende vandafgiften, som betales til vandværket. Udfyld nedenstående formular hvorefter vandværket afregner direkte med sælger. Har du penge til gode, sætter vi dem direkte ind på din bankkonto.

Vandværket sender en a conto opkrævning for resten af året til køber (evt. til midlertidig adresse) sammen med vort informationsmateriale (takstblad, regulativ, vedtægter, mm).

Vedr. vandafledningsafgiften, som betales til spildevandselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, skal køber eller sælger selv foretage en slutafregning. Til brug for denne beregning oplyser vi gerne målerstanden ved årets begyndelse, hvis det ønskes.