Vandanalyse

Her har du adgang til resultaterne af vandprøver fra vandværket. Alle prøveresultater ligger indenfor de tilladte grænseværdier og vandkvaliteten er generelt i top.

Alle vandprøveresultater er tilgængelige i GEUS’ database Jupiter, som indeholder vand-prøveresultater for alle vandværker i Danmark.

Vandkvalitet

Der udtages drikkevandsprøver til kontrol mindst en gang om måneden. Resultater-ne af drikkevandsanalyserne viser, at vores vand er af god kvalitet. Alle analyseresultater har de sidste mange år overholdt vandkvalitetskravene. Analyser for de ud-valgte PAH–forbindelser, chlorphenoler og pesticider viser, at disse er under den laveste påviselige værdi der kan måles.


Hårdhedsgrad 2019 total  = 15

Hårdhedsgraden af vandet fra Uggeløse vandværk er klassificeret som værende over middel, hvilket ikke bør give problemer med tilkalkning og brug af blødgøring eller andre former for kalkfjerner er ikke nødvendig.

Vandanalyseresultater

Resultater for samtlige vandprøver fra vandværket kan ses i JUPITER ved at følge nedenstående links:

Anlægsrapport: Klik her »
Analyser fra ledningsnettet: Klik her »
Analyser fra Boring 2: Klik her »
Analyser fra Boring 3: Klik her »
Analyser fra Boring 4: Klik her »

Forklaring af de enkelte stoffer der analyseres for han findes i analyseordbogen: Klik her