Vandanalyse

Her finder du en samlet oversigt over resultaterne af vandprøver fra vandværket. Alle prøveresultater ligger langt fra de tilladte grænseværdier og vandkvaliteten er generelt i top.


Vandkvalitet

Der udtages drikkevandsprøver til kontrol mindst en gang om måneden. Resultaterne af drikkevandsanalyserne viser, at vores vand er af god kvalitet. Alle analyseresultater har de sidste mange år overhold vandkvalitetskravene. Analyser for de udvalgte PAH–forbindelser, chlorphenoler og pesticider viser, at disse er under den laveste påviselige værdi der kan måles. Vandets totale hårdhed ligger omkring 17 dH° hvilket svarer til en hårdhedsgrad over middel, dog ikke i nærheden af et niveau hvor blødgøring kan komme på tale.


Hårdhedsgrad 2019 total  = 15

Hårdhedsgraden af vandet fra Uggeløse vandværk er klassificeret som værende over middel, hvilket ikke bør give problemer med tilkalkning og brug af blødgøring eller andre former for kalkfjerner er ikke nødvendig.

Vandanalyserapporter

Du kan også se oplysningerne baseret på data indberettet til GEUS af analyselaboratorier her
Download analyseordbog