Uggeløse Vandværk A.m.b.a.

Uggeløse Vandværk forsyner ejendomme i Uggeløse og Nymølle samt nogle landejendomme og enkelte ejendomme i Egedal Kommune. Vi Indvinder ca. 90.000 m³ grundvand årligt fra tre boringer som kører balanceret indvinding for at sikre en ensartet vandkvalitet og belaste de enkelte boringer mindst muligt. Der forsynes i alt 850 kunder.

Historie

Uggeløse vandværks historie begynder i 1940-erne.

Drift

Vandværkets produktionsanlæg er fuldt renoveret og kører fuldautomatisk året rundt. Der er installeret et styrings- og overvågningssystem som sikrer den stabile produktion og forsyning og som alarmerer den vagthavende såfremt der opstår fejl eller nedbrud på anlægget.  Vandværkets hovedbygning med produktionsanlæg.