Sidste nyt

Udskiftning til elektroniske vandmålere

Den 03.12.2018

Mandag den 3. december, starter Uggeløse vandværk, med at udskifte vores gamle målere til elektroniske målere, og vi forventer at udskifte 260 målere inden årsskiftet. De første der får opsat elektroniske målere, skal desværre indsende aflæsningskort for forbruget for 2018. Men i fremtiden vil alle med elektroniske målere, slippe for at foretage årsaflæsningen.

Udgiften til nye målere, afholdes af Uggeløse vandværk.

Forbrugerne vil modtage et brev fra firma Tage Bagger, om dato og tid.

Venlig hilsen
Bestyrelsen


Generalforsamling 28. marts

Den 04.03.2018

Det er tid for afholdelse af Generalforsamling for Uggeløse Vandværk. Generalforsamlingen finder sted onsdag den 28. marts på Lynge Kro, hvor alle andelshavere anbefales at møde op.

Kom om hør om skiftet af selskabsform fra I/S til A.m.b.a. som er er trådt i kraft efter nytår, den nyligt overståede sag vedrørende fund af pesticidrester i en af vore vandprøver og meget mere.

Dagsordenen vil, i henhold til vedtægterne, være:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

Der vil blive serveret et stykke smørrebrød efter Generalforsamlingen.

Vel mødt - Bestyrelsen